Szkolenie pierwsza pomoc oraz zagrożenia przeciwpożarowe

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ruszyła rekrutacja do projektu „Polityka Senioralna EFS+”

 „Polityka Senioralna EFS +” projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Gmina Ryki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach  zaprasza mieszkańców w wieku 65 lat i więcej – w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych na terenie Gminy Ryki do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Bezpieczeństwo osobiste, czyli jak nie dać się oszustom

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach w ramach działań
Centrum Aktywności Społecznej
zaprasza mieszkańców Gminy Ryki
w wieku 60+ na bezpłatną konferencję – szkolenie pt.
„Bezpieczeństwo osobiste, czyli jak nie dać się oszustom”
termin konferencji 23 października 2023 r. godz. 10:00,
sala konferencyjna OPS Ryki ul. Poniatowskiego 12
przewidziana przerwa kawowa

Serdecznie Zapraszamy

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Dyżury CAS

W ramach działalności CAS skierowanej do osób w wieku 60+, której celem jest aktywizacja społeczna osób starszych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz poprawę ich jakości życia.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Centrum Aktywności Społecznej (CAS)

Centrum Aktywności Społecznej działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach. Centrum Aktywności Społecznej tworzy warunki do pobudzania aktywności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko cele, ale i sposób ich realizacji – w postaci Centrum aktywności Społecznej – mieszczą się w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Informacja

Informujemy Państwa , iż od 17.04.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił swoją siedzibę.

Obecny adres to Ryki ulica Poniatowskiego 12. (wejście od podwórka).

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Łukasiewicz

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania w kwocie 186 000 zł
całkowita wartość zadania 232 500 zł

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OPS w Rykach przyjmuje wnioski na dodatek do gazu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przyjmuje wnioski od osób, dla których głównym źródłem ogrzewania domu/mieszkania jest gaz ziemny. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Konsultacje społeczne

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Ryki – kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 24 stycznia 2023 r. do 05 lutego 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryki na lata 2023-2028.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
https://www.webankieta.pl/ankieta/882076/ryki-mieszkancy-strefa-spoleczna.html

Zachęcamy do udziału w badaniu

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystępuje do Ministerialnego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj