Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę do projektu „Czyste powietrze”.
Wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf)

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

 Wigilia dniem wolnym od pracy w OPS w Rykach

Kierownik OPS w Rykach informuje, że wigilia (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystąpił do programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na infolinię: 22 509 11 11
lub bezpośrednio do pracowników socjalnych 81 865 71 72 – 75

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Powszechny Spis Rolny 2020

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Komunikat 500+

UWAGA WAŻNE !
Składanie wniosków na świadczenie wychowawcze tzw. 500 + na nowy okres zasiłkowy będzie się rozpoczynać:

 • od 1 lutego 2021r. – forma elektroniczna
 • od 1 kwietnia 2021 – forma papierowa

OSOBY POBIERAJĄCE OBECNIE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE TZW. 500 + MAJĄ PRZYZNANE ŚWIADCZENIE 500 + DO 31 MAJA 2021 ROKU.
Obecnie wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) mogą składać jedynie osoby na nowonarodzone dziecko.

Obecnie przyjmowane są jedynie wnioski na nowy okres zasiłkowy na:

 1. Dobry start tzw. 300 +
  od 1 lipca 2020r. w formie elektronicznej
  od 1 sierpnia 2020r. w formie papierowej
 2. Świadczenia rodzinne
  od 1 lipca 2020r. w formie elektronicznej
  od 1 sierpnia 2020r. w formie papierowej
 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  od 1 lipca 2020r. w formie elektronicznej
  od 1 sierpnia 2020r. w formie papierowej

oraz
Stypendia szkolne od 1 do 15 września – forma tradycyjna papierowa

Przyjmowanie wniosków odbywa się od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OPS Ryki zatrudni na umowę zlecenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach zatrudni na umowę zlecenie osoby, chętne do świadczenia usług w formie opieki wytchnieniowej. Szczegółowe informacje pod nr tel. 81 865 71 71

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystępuje do Ministerialnego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniem centralnych władz Państwa o zmianie formy pracy w sytuacjach możliwych na pracę zdalną  konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób doświadczających innych trudności odbywać się będą w każdą środę od g. 10.00 do g. 14.00 w formie telefonicznej pod numerem 667 344 131. Jeżeli taki termin Państwu nie odpowiada to proszę o wiadomość SMS z propozycją innego dnia lub godziny.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Pełka

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Telefon alarmowy

Przypadki nagłe można zgłaszać na telefon alarmowy 508 836 898 od godz. 15:30 do 19:00

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj