SZANOWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach realizując zadanie wynikające z ustawy o dodatku węglowym informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin wypłaty świadczenia wynosi 60 dni od daty złożenia wniosku. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz wypłata świadczeń uzależniona jest od otrzymania środków.
W związku z powyższym wypłaty dodatku węglowego zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa.
Prosimy o cierpliwość, o rozpoczęciu wypłat świadczenia będziemy informować na bieżąco.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Dodatek węglowy – komu przysługuje

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach realizuje Program „Opieka 75+”

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Świadczenie 40 zł na pomoc dla uchodźców

Od dnia 28.03.2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach można składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł przysługujące osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Rządowy Program
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

„Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania w kwocie 218 000 zł
całkowita wartość zadania 272 500 zł

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Efekt realizacji programu pomoc żywnościowa 2014-2020

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

 DODATEK OSŁONOWY – nowe świadczenie wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

7 stycznia dniem wolnym od pracy w OPS w Rykach

Kierownik OPS w Rykach informuje, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 01 stycznia 2022 r. (sobota). Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wigilia dniem wolnym od pracy w OPS w Rykach

Kierownik OPS w Rykach informuje, że wigilia (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota). Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Porady psychologiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że psycholog zatrudniony w tut. Ośrodku udziela poradnictwa psychologicznego dla klientów Ośrodka w każdą środę miesiąca w godzinach 12.30-15.30 pod adresem ul. Karola Wojtyły 25/33, 08-500 Ryki.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj