Archiwum autora: Edyta Grabek

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA 500+ – OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

ŚWADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 (od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.) L.p. Miesiąc złożenia wniosku   Termin wypłaty 1. Lipiec – sierpień do 31 października (z wyrównaniem od 1 lipca)   2. Wrzesień do  30 listopada (z … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA RYKI Z DNIA 05-04-2019R, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu pn. „Reaktywacja 2017+”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, współfinansowanego ze … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ.

Burmistrz Ryk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania kandydatów … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

KONKURS OTWARTY

                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2019                                                                                        Burmistrza Ryk z dnia 4 marca 2019 r.     OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje o możliwości skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Aby skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych należy się zgłosić do tut. Ośrodka po skierowanie. Skierowania wydawane będą do dnia 30 listopada … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

PRZETARG

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz doradztwa dla beneficjentów projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora: •       sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. •       zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego •       reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej (elektronicznej) formy Karty Dużej Rodziny. Jest to pierwszy e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj