Archiwum autora: Zbigniew Grzelak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach realizuje Program „Opieka 75+”

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Świadczenie 40 zł na pomoc dla uchodźców

Od dnia 28.03.2022r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach można składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł przysługujące osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu” Wartość dofinansowania w kwocie 218 000 zł całkowita wartość zadania 272 500 zł Celem programu jest … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Efekt realizacji programu pomoc żywnościowa 2014-2020

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

 DODATEK OSŁONOWY – nowe świadczenie wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Porady psychologiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że psycholog zatrudniony w tut. Ośrodku udziela poradnictwa psychologicznego dla klientów Ośrodka w każdą środę miesiąca w godzinach 12.30-15.30 pod adresem ul. Karola Wojtyły 25/33, 08-500 Ryki.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Skrócenie czasu pracy OPS w Rykach

Ze względu na utrzymujące się upały oraz trudności w spełnieniu przepisów BHP, od dnia 08 lipca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przyjmuje interesantów w godzinach od 7:00 do 14:00 i od 7:30 do 14:30. Za utrudnienia przepraszamy

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Numery rachmistrzów spisowych

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

„Czyste powietrze” przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina (Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach) nie będzie miała możliwości … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Informacja o pracy OPS w Rykach w dniu 4 maja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach z dnia 26 kwietnia 2021r. ustala się dzień 4 maja 2021 (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za dzień świąteczny przypadający … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj