Archiwum kategorii: Uncategorized

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ.

Burmistrz Ryk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania kandydatów … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

KONKURS OTWARTY

                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2019                                                                                        Burmistrza Ryk z dnia 4 marca 2019 r.     OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje o możliwości skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Aby skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych należy się zgłosić do tut. Ośrodka po skierowanie. Skierowania wydawane będą do dnia 30 listopada … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

PRZETARG

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz doradztwa dla beneficjentów projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora: •       sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. •       zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego •       reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej (elektronicznej) formy Karty Dużej Rodziny. Jest to pierwszy e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj