Archiwum kategorii: Uncategorized

Ważny komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, od dnia 16 marca do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach będzie funkcjonował na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Ryk nr 34/2020. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, prosimy o … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Komunikat Kierownika OPS

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby sprawy urzędowe załatwiane były przez Państwa: 1. drogą telefoniczną pod numerami telefonów: – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach – 81 8657171 – Pracownicy socjalni – 81 8657172, … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Zgodnie z obwieszczeniem Prokuratora Rejowego w Rykach w dniach  21 lutego – 28 lutego 2020r. w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone będą przyjmowane w Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29: 21 lutego 2020r. – asesorAneta … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA RYKI Z DNIA 05-04-2019R, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu pn. „Reaktywacja 2017+”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, współfinansowanego ze … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ.

Burmistrz Ryk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania kandydatów … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

KONKURS OTWARTY

                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2019                                                                                        Burmistrza Ryk z dnia 4 marca 2019 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje o możliwości skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Aby skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych należy się zgłosić do tut. Ośrodka po skierowanie. Skierowania wydawane będą do dnia 30 listopada … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

PRZETARG

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz doradztwa dla beneficjentów projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora: •       sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. •       zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego •       reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej (elektronicznej) formy Karty Dużej Rodziny. Jest to pierwszy e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek … Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj