Składanie wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Wychowawcze – w Rykach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r.,  będą przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy, obowiązujący: od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

 

            Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach pokój nr 12 oraz ze strony Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy-do-pobrania/

 

            Wnioski  należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach, listownie  za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą  portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

            Świadczenie Wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz opiekunowi prawnemu dziecka.

 

            Świadczenie Wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

DOKUMENT POTRZEBNE DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO Z KRYTERIUM DOCHODOWYM:

  1. w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne   – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego;
  2. w przypadku cudzoziemców – określenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  3. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów;
  4. w przypadku, gdy jeden z rodziców ma zameldowanie inne, niż gmina Ryki – osobiste oświadczenie, że nie ubiega się w gminie stałego zameldowania o świadczenie wychowawcze;
  5. w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności  – kserokopia orzeczenia;
  6. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *