OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA RYKI Z DNIA 05-04-2019R,

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu
pn. „Reaktywacja 2017+”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu
nr RPLU.11.01.00-06-0227/17.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.