Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystępuje do Ministerialnego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt pod telefonami: 81 865 71 72, 81 865 71 73, 81 865 71 74, 81 865 71 75

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.