Wigilia dniem wolnym od pracy w OPS w Rykach

Kierownik OPS w Rykach informuje, że wigilia (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).

Zarządzenie Nr 16
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach
z dnia 11 grudnia 2020r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 26 grudnia 2020r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie
opsryki.naszbip.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.