Informacja o pracy OPS w Rykach w dniu 4 maja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach z dnia 26 kwietnia 2021r. ustala się dzień 4 maja 2021 (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 maja 2021. (sobota)

Zarządzenie Nr 5
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach
z dnia 26 kwietnia 2021r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 4 maja 2021r. (wtorek) lub 7 maja 2021r. (piątek) do wyboru dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 maja 2021. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie opsryki.naszbip.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.