7 stycznia dniem wolnym od pracy w OPS w Rykach

Kierownik OPS w Rykach informuje, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników OPS w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 01 stycznia 2022 r. (sobota).

Zarządzenie Nr 3/2022
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach
z dnia 04 stycznia 2022r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota).

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie
opsryki.naszbip.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.