Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wieloletni Rządowy Program
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023

„Posiłek w szkole i w domu”

Wartość dofinansowania w kwocie 218 000 zł
całkowita wartość zadania 272 500 zł

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.