Przemoc

Kampanie profilaktyczne dla samorządów

Pełni mocy w rodzinie bez przemocy

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Rykach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w Rykach przy ul. Żytniej 8 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Punkt prowadzi  Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina.

Projekt skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższym pokrzywdzonym oraz świadkom przestępstw. SPRAWCY nie są przyjmowani.

Finansowanie projektu: Ministerstwo Sprawiedliwości, czas trwania 3 lata.

Dostępni specjaliści: prawnik, psycholog.

W ramach projektu wyznaczone są dyżury. Osoba Pierwszego Kontaktu w styczniu pełniła dyżur w godzinach poniedziałek 15-18, środa 9.00-14.00.
Począwszy od dnia 11 lutego  stałe dyżury są zaplanowane na  wtorki i czwartki  w godzinach  15.00-19.00. Telefon kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontaktu 574 311 556. W ramach projektu jest również dostępny numer telefonu całodobowy 504 806 438 (tzw. Interwencyjny odbierany w Ośrodku w Parczewie).

Procedura przyjęć nowych osób do Ośrodka:

Każda nowa osoba musi najpierw (najlepiej telefonicznie) umówić się na spotkanie z Osobą Pierwszego Kontaktu na rozmowę wstępną. Rozmowa ma na celu poznanie sytuacji i potrzeb klienta, wytłumaczeniu zasad funkcjonowania Ośrodka, wyjaśnieniu form pomocy, z jakich dana osoba może skorzystać, jak również do zakwalifikowania, jako osobę pokrzywdzona/osobę najbliższą pokrzywdzonej/świadka do specjalisty (wskazane jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej pokrzywdzenie). Po zakwalifikowaniu osoba zostaje umówiona na dany termin do specjalisty.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw