Przemoc

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2022 r

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniu 21 lutego – 27 lutego 2022 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia wskazuje preambuła do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. z 2003r., Nr 59, poz. 517).
W związku z tym informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zaprasza do skorzystania z pomocy specjalistów:
Poniedziałek 7.30 – 18.00
Wtorek, środa 7.30 – 15.30
Czwartek, piątek 7.30 – 18.00
Po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerami telefonów: 81 8654852, 579471058.
Dodatkowo w siedzibie tut. Centrum we wtorki i środy w godz. 15.30 – 20.30 można skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej Stowarzyszenia „AGAPE” również po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerami telefonów: 81 5343887, 782515474.
W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, wzorem lat ubiegłych, włączył się również Sąd Rejonowy w Rykach. Informację dot. bezpłatnych porady prawnych podczas przeprowadzanych dyżurów z udziałem asystentów sędziów Sądu Rejonowego w Rykach dostępna są na stronie Sądu Rejonowego w Rykach pod adresem: www.ryki.sr.gov.pl – w zakładce: „Aktualności” – tutaj
Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia od podmiotów, które świadczą w 2022 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

  • Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
    rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Kampanie profilaktyczne dla samorządów

Pełni mocy w rodzinie bez przemocy

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Rykach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, iż w Rykach przy ul. Żytniej 8 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Punkt prowadzi  Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina.

Projekt skierowany jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższym pokrzywdzonym oraz świadkom przestępstw. SPRAWCY nie są przyjmowani.

Finansowanie projektu: Ministerstwo Sprawiedliwości, czas trwania 3 lata.

Dostępni specjaliści: prawnik, psycholog.

W ramach projektu wyznaczone są dyżury. Osoba Pierwszego Kontaktu w styczniu pełniła dyżur w godzinach poniedziałek 15-18, środa 9.00-14.00.
Począwszy od dnia 11 lutego  stałe dyżury są zaplanowane na  wtorki i czwartki  w godzinach  15.00-19.00. Telefon kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontaktu 574 311 556. W ramach projektu jest również dostępny numer telefonu całodobowy 504 806 438 (tzw. Interwencyjny odbierany w Ośrodku w Parczewie).

Procedura przyjęć nowych osób do Ośrodka:

Każda nowa osoba musi najpierw (najlepiej telefonicznie) umówić się na spotkanie z Osobą Pierwszego Kontaktu na rozmowę wstępną. Rozmowa ma na celu poznanie sytuacji i potrzeb klienta, wytłumaczeniu zasad funkcjonowania Ośrodka, wyjaśnieniu form pomocy, z jakich dana osoba może skorzystać, jak również do zakwalifikowania, jako osobę pokrzywdzona/osobę najbliższą pokrzywdzonej/świadka do specjalisty (wskazane jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej pokrzywdzenie). Po zakwalifikowaniu osoba zostaje umówiona na dany termin do specjalisty.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw