Przemoc

KOMUNIKAT

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Informuje że: w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach od dnia 01.02.2017r. ponownie został uruchomiony punkt terenowego Ośrodka Pomocy dla Osób pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE".

Prowadzone działania mają na celu wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także ich rodzin poprzez objęcie ich poradnictwem prawnym oraz psychologicznym/ psychoterapeutycznym.

 

Dyżury prowadzone będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach (wejście z tylu budynku) co dwa tygodnie tj. w pierwszy i trzeci piętek miesiąca w godzinach 1530 –  1800  – począwszy od dnia 03.02.2017r.

 Zapisy osób chcących skorzystać ze wsparcia przyjmowane są pod numerem telefonu: 601 561 250

 

REAGUJ NA PRZEMOC

 

TELEFON DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH I STOSUJĄCYCH PRZEMOC

818657-179

w godzinach od 7.00 do 15.30

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie,
Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

 RODZAJE PRZEMOCY
Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej.
Psychiczna – naruszenie godności osobistej.
Seksualna – naruszenie intymności.
Ekonomiczna – naruszenie własności.
Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz – tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;
Psychiczna – naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

Seksualna – naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;
Ekonomiczna – naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.
Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;
  

 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RYKACH – 997

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – (81) 865 – 47 – 06

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYKACH – (81) 865- 71 -72-79

 

 

Telefony zaufania

•    0 801 12 00 02Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie
telefon czynny:
od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00 niedzielę 10.00-22.00.

Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.


•    0 800 12 12 12Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.

•    116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

•    0 801 199 990Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy.
Telefon jest czynny codziennie w godzinach 1.00- 21.00. Całe połączenie płatne 35 gr.

 

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

 

lp

Imię i Nazwisko

Instytucja

1

Michał Paprota

 

OPS Ryki

2

 

Alicja Piecyk

OPS Ryki

3

 

Justyna Majchrzak

OPS Ryki

4

 

Małgorzata Bieńczak

GKRPA w Rykach

5

Katarzyna Szewczuk

 

KPP w Rykach

6

 

Grzegorz Trusiewicz

Prokuratura Rejonowa Ryki

7

 

Jolanta Piwońska

NZOZ Medicus Ryki

8

 

Ewa Sokołowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach

9

 

Anna Jaworska

ZSO Nr 1 w Rykach

10

 

Sylwia Marzęcka-Szlendak

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach