Przetargi

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz doradztwa dla beneficjentów projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert:

Ośrodek pomocy społecznej w Rykach, pokój nr 11

ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Termin składania ofert:

25.10.2018 r., godzina 10:00

Termin otwarcia ofert:

25.10.2018 r., godzina 10:30

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – ogłoszenie.pdf
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – SIWZ.zip
  3. Informacja z otwarcia ofert z dnia 25-10-2018r.
  4. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22-11-2018r.