Karta Dużej Rodziny

Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Celem inicjatywy Karta Dużej Rodziny jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowujących się w rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku.

Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach.

Jedynym kryterium przyznania Karty jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest istotna sytuacja materialna rodziny.

Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć sportowych i kulturalnych, uprawniać będzie do szeregu zniżek na terenie całego kraju, które można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Liczymy na to, że do akcji włączą się także przedsiębiorcy, a uczestnicy programu „Karta dużej rodziny” zyskają liczne bonifikaty, np. przy zakupie odzieży, książek przed rozpoczęciem roku szkolnego, czy też otrzymają zniżki np. na usługi medyczne.

Mam nadzieję, że wybiorą się Państwo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, pok. nr 8, złożą wniosek i będą korzystać z uprawnień, jakie karta da zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Zapraszam do składania wniosków .

  1.  Wniosek
  2.  Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie
  3.  Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
  4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 
  5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
  6. Instrukcja wypełniania wniosku
  7. Instrukcja wypełniania załącznika ZKDR-04

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *