Świadczenia Rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z oświadczeniami
 2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 5. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 7. Oświadczenie członków rodziny o terminie i okresie urlopu wychowawczego
 8. Oświadczenie członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 9. Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu (ryczałt lub karta podatkowa)
 10. Oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 11. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym
 12. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
 13. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 14. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 15. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 16. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
 17. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 18. Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów
 19. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 20. Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy
 21. Zaświadczenie o zarobkach dla osób zgłaszających dochód uzyskany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *